งานอำนวยการ
       
               
                             
       
ชื่อ พ.ต.ท.ณัฐชัญพงษ์ พ่วงกระสินธ์
ตำแหน่ง สว.ธุรการ
มือถือ
       
               
               
           
               
               
       
   
       
       
       
               :: จ่ากอง / ธุรการ  >>>
       
       
ชื่อ ร.ต.ต.อัครเดช โคตราช
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ 087-2389354
ชื่อ ด.ต.พิทักษ์ สดใส
ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.)
มือถือ 086-2302456
 
   
         
   
               
 
           
               
               
               
 
   
ชื่อ ด.ต.หญิง หทัยพันธ์ มีพูน
ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.)
มือถือ 093-3259453
ชื่อ
ตำแหน่ง
มือถือ
 
   
         
   
         
   
               
               
               
               
                 
       
               :: การเงิน  >>>
 
   
       
ชื่อ ร.ต.ต.สมชาติ จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง รอง สว.(สส.)
มือถือ
ชื่อ ด.ต.ชินกร ยศอุบล
ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.)
มือถือ
       
 
           
 
           
               
 
           
 
           
 
           
 
   
       
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045