ข้อมูลตู้เอทีเอ็ม (ATM)
       
               
                             
                             
       
 
       
               
           
               
               
       
   
               
               
       
ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
     ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
     จ.นตรพนม (ตรงข้ามตลาดสดแห่งเก่า)
 
ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
ุ        ที่ตั้ง : โรงพยาบาลปลาปาก หมู่ที่ 2
        ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 
   
         
   
               
 
           
               
                 
                 
 
       
   
       
 
 
   
         
   
               
               
               
               
               
             
       
ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน
     ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอ หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก
     อ.ปลาปาก จ.นตรพนม
 
ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารเกษตรและสหกรณ์
ุ        ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุ
        ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
       
               
               
               
               
                 
                 
                 
                             
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045