ข้อมูลการเดินทาง
       
               
                             
       
 
 เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังอำเภอปลาปาก
       
           
  รถยนต์
       
           
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลัก
 
     
     กิโลเมตร ที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านอำเภอปากช่อง
 
         
    ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แล้วแยกขวาเข้าทางหลวง
 
         
     หมายเลข 23 ผ่านเข้าสู่จังหวัด มหาสารคาม  จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่าน
 
       
     ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่าน อำเภอสมเด็จ ถึงจังหวัด สกลนคร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข
 
         
     22 ไปยังจังหวัดนครพนม ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 214 แล้วแยกขวาเข้าทางหลวง
 
       
ทางหลวงหมายเลข 2276
 
     หมายเลข 2276 ตรงเข้าอำเภอปลาปาก รวมระยะทางประมาณ 728 กิโลเมต
 
       
             
   
       
 
  รถโดยสารประจำทาง
       
           
 กรุงเทพฯ-ปลาปาก
 
 
     
     บริษัทขนส่งจำกัด บริการรถด่วน 99 ปรับอากาศชั้น 2 รถออกเวลา 16.30 น. ทุกวัน
 
         
 ปลาปาก-กรุงเทพฯ
       
         
     บริษัทขนส่งจำกัด บริการรถด่วน 99 ปรับอากาศชั้น 2 รถออกเวลา 17.30 น. ทุกวัน
 
         
     อัตราค่าโดยสารเที่ยวละ 412 บาท
       
 
     
     ซื้อตั๋วได้ที่ ที่ทำการบริษัทขนส่งจำกัด ถนนปลาปาก-กุรุคุ ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธร
 
         
     ปลาปาก
 
   
       
รถด่วน 99 ปรับอากาศชั้น 2
             
   
             
 เดินทางจากจังหวัดนครพนมไปยังอำเภอปลาปาก
       
             
  รถยนต์
       
       
 
      จากจังหวัดนครพนม ใช้ทางหลวงหมายเลข 22 ไปยังจังหวัดสกลนครถึงบริเวณหลัก
 
         
      กิโลเมตรที่ 214 แยกซ้าย  เข้าทางหลวงหมายเลข 2276 เข้าอำเภอปลาปาก รวมระยะ
 
         
      ทางประมาณ 44 กิโลเมตร
       
           
  รถโดยสารประจำทาง
 
   
           
 นครพนม - ปลาปาก
       
 
     
      รถสองแถวสีส้ม รถออกทุก 25 นาที เที่ยวแรกออกเวลา 06.00 น. ทุกวัน
       
 
       
 ปลาปาก - นครพนม
         
         
      รถสองแถวสีส้ม รถออกทุก 25 นาที เที่ยวแรกออกเวลา 05.30 น. ทุกวัน
       
 
   
รถโดยสารสองแถวสีส้ม
 
     อัตราค่าโดยสารเที่ยวละ 30 บาท คิวรถอยู่ติดกับตู้ยามที่พักสายตรวจ สภ.ปลาปาก
 
 
       
     (ตรงข้ามกับตลาดเก่า) ถนนปลาปาก-กุรุคุ
       
 
                         
 
                         
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045