ข้อมูลโรงพยาบาล
       
               
                             
       
   
 โรงพยาบาลปลาปาก  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุ  ต.ปลาปาก  อ.ปลาปาก
 
         
จ.นครพนม  โดยมี แพทย์หญิงชื่นฤดี  ราชบัญฑิต  เป็นผู้อำนวยการ
 
                           
       
 ข้อมูลการบริการทั่วไปโรงพยาบาลปลาปาก
       
           
วันจันทร์   :  ตรวจโรคทั่วไป  ทันตะ  คลินิกฝากครรภ์ครั้งแรก  คลินิกโรคความดัน
 
             
 คลีนิคโรคหัวใจ
       
         
วันอังคาร  :  ตรวจโรคทั่วไป  ทันตะ  คลินิกวัณโรค  วางแผนครอบครัว
 
           
วันพุธ       :   ตรวจโรคทั่วไป   ทันตะ  ฝากครรภ์  คลินิกเบาหวาน
       
             
วันพฤหัสฯ : ตรวจโรคทั่วไป  ทันตะ  ส่งเสริมสุขภาพเด็ก  คลินิกโรคคอพอก
 
       
   
วันศุกร์     : ตรวจโรคทั่วไป  ตรวจโรคทั่วไป  ทันตะ  วางแผนครอบครัว คลินิกเบาหวาน
 
                     
   
           
 ข้อมูลการให้บริการพิเศษโรงพยาบาลปลาปาก
       
 
       
1.ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  (จำนวน 14 เครื่อง)
       
           
    บริการวันจันทร์ - เสาร์     เวลา 03.00 - 20.00 น.   โทร.042 - 589103
       
           
2.สลายนิ่วด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
       
           
    บริการเวลา 08.00 - 16.00 น.   โทร 042 - 589235
       
 
       
3.เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ( MRI )
 
   
       
ศูนย์ปลาปาก ( MRI )
   
    บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
 
   
       
   
4.เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)
 
   
           
    บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
       
           
5.ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกด้วยเครื่อง BMD
       
           
    บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
       
           
6.ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง MAMMOGRAM
       
           
    บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
       
                     
   
           
  ข้อมูลสถานบริการ
       
 
   
ห้องไตเทียม
   
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียงและมีห้องพิเศษ จำนวน 30 ห้อง  โทร. 042 - 589103
 
 
   
   
โทรสาร  042 - 589077
         
                           
 
       
  ท่านสามารถรับข้อมูลได้ที่งานผู้ป่วยสัมพันธ์โรงพยาบาลปลาปาก
       
 
       
คุณจิตนา    ธงยศ     โทร. 081 - 2639325
       
 
       
คุณอุษณีย์  คงเหลา  โทร. 087 - 8590410
       
 
       
คุณอู่ทอง   เอดาสัย  โทร. 087 - 0792710
       
 
                       
 
                       
 
   
ห้องสลายนิ่ว
                   
 
                         
 
   
                   
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045