สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ปลาปาก จว.นครพนม
ประจำเดือน ธันวาคม 2556
   
       
       
   
ประเภทความผิด
รับแจ้ง
จับ
จับคดีเก่า
ถอนคำร้องทุกข์
     1. คดีอุกฉกรรจ์และคดีสะเทือนขวัญ
0
0
0
0
          1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
0
0
0
0
          1.2 ปล้นทรัพย์
0
0
0
0
          1.3 ชิงทรัพย์ (รวม)
0
0
0
0
          1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่
0
0
0
0
          1.5 วางเพลิง
0
0
0
0
   
       
       
       
   
       
       
     
   
     2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ
0
0
0
0
          2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
0
0
0
0
          2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
0
0
0
0
          2.3 ทำให้ตายโดยประมาท
0
0
0
0
          2.4 พยายามฆ่า
0
0
0
0
          2.5 ทำร้ายร่างกาย
0
0
0
0
          2.6 ข่มขืนกระทำชำเรา
0
0
0
0
   
       
       
       
       
 
   
       
       
   
    3.  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
0
0
0
0
          3.1 ลักทรัพย์
0
0
0
0
          3.2 วิ่งราวทรัพย์
0
0
0
0
          3.3 รีดเอาทรัพย์
0
0
0
0
          3.4 กรรโชกทรัพย์
0
0
0
0
          3.5 ชิงทรัพย์ (รวม)
0
0
0
0
                    - บาดเจ็บ
0
0
0
0
                    - ไม่บาดเจ็บ
0
0
0
0
          3.6 ปล้นทรัพย์
0
0
0
0
          3.7 รับของโจร
0
0
0
0
          3.8 ทำให้เสัยทรัพย์
0
0
0
0
   
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
 
   
   
      4. คดีที่น่าสนใจ
0
0
0
0
            4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์
0
0
0
0
            4.2 โจรกรรมรถยนต์
0
0
0
0
            4.3 โจรกรรมโค - กระบือ
0
0
0
0
            4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร
0
0
0
0
            4.5 ปล้น - ชิงรถยนต์โดยสาร
0
0
0
0
            4.6 ปล้น - ชิงรถยนต์แท็กซี่
0
0
0
0
            4.7 ข่มขืนและฆ่า
0
0
0
0
            4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่
0
0
0
0
            4.9 ฉ้อโกงทรัพย์
0
0
0
0
            4.10 ยักยอกทรัพย์
0
0
0
0
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
       
   
จับ / ราย
จับ / คน
   
   
     5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
10
21
0
0
          5.1 อาวุธปืน
0
0
0
0
                    - อาวุธปืนธรรมดา
0
0
0
0
                    - อาวุธปืนสงคราม
0
0
0
0
          5.2 การพนัน
4
15
0
0
                    - การพนันทั่วไป
3
14
0
0
                    - การพนันสลากกินรวบ
1
1
0
0
          5.3 ยาเสพติดทั่วไป
0
0
0
0
          5.4 ยาบ้า
6
6
0
0
          5.5 ปราบปรามการค้าประเวณี
0
0
0
0
          5.6 มีและเผยแพร่วัตถุลามก
0
0
0
0
          5.7 สถานบริการ
0
0
0
0
          5.8 พ.ร.บ.โรงแรม
0
0
0
0
          5.9 พ.ร.ก.สารระเหย
0
0
0
0
   
       
 
   
   
 
  
   
 
  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
                         
 
                         
 
                         
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045