ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
       
               
                             
       
 
       
               
               
           
               
               
       
   
               
               
       
ศูนย์ศิลปชีพบ้านทันสมัย
          ที่ตั้ง : บ้านทันสมัย หมู่ 7 ถนนสายบ้านโนนชมภู-ปลาปาก ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 
   
         
   
               
 
           
                             
                             
       
 
       
 
     
   
         
   
         
   
               
               
               
               
               
       
สวนรุกขชาติวังปอพาน
                            ที่ตั้ง : หมู่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 
   
               
 
           
 
           
                             
 
                         
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045