ข้อมูลปั๊มน้ำมัน
       
               
                             
       
ปั๊มปลาปากบริการ
           ที่ตั้ง  :  หมู่ 1 ถนนปลาปาก-กุรุคุ (เยื้อง ธกส.) ต.ปลาปาก
                        อ.ปลาปาก จ.นครพนม
       
               
               
           
               
               
       
   
               
               
       
ปั๊มนิพนธิ์บริการ
         ที่ตั้ง  :  หมู่ 13 ถนนปลาปาก-บ้านกอก (ตรงข้าม ร.ร.อนุบาลมีสุข)
                     ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 
   
         
   
               
 
           
               
               
               
 
     
   
         
   
       
ปั๊มหยอดเหรียญ
           ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 ถนนปลาปาก-บ้านวังยาง ต.ปลาปาก
                        อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 
   
               
               
               
               
               
         
   
               
 
           
 
                         
                             
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045