ประมวลภาพ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ จำปาทุม ผกก.สภ.ปลาปาก ได้ปล่อยแถว
สายตรวจ ออกตั้งจุตรวจจุดสกัดเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 น. ที่หน้า สภ.ปลาปาก
       
               
               
               
       
 
       
               
           
               
               
       
   
               
               
                       
   
       
 
 
   
               
 
           
               
               
               
 
     
   
         
   
                       
   
       
 
       
               
               
               
               
         
   
               
 
           
 
                         
       
 
       
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
                         
 
   
 
       
 
           
 
           
               
               
               
               
 
   
           
 
  
                         
 
  
                         
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045