ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปลาปากร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ปลาปาก
และ อปพร. ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณตู้ยามจราจร สภ.ปลาปาก หน้าตลาดสด
อ.ปลาปาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
ห้วง 27 ธ.ค.56-2 ม.ค.57 โดยเน้นมาตรการ 3ม,2ข,1ร เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
       
               
               
               
       
 
       
               
           
               
               
       
   
               
               
                       
   
       
 
 
   
               
 
           
               
               
               
 
     
   
         
   
                       
   
       
 
       
               
               
               
               
         
   
               
 
           
 
                         
       
 
       
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
                         
 
   
 
       
 
           
 
           
               
               
               
               
 
   
           
 
  
                         
 
  
                         
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045