ผู้บังคับบัญชา สภ.ปลาปาก
   
       
       
   
ร.ต.ท.จรัญ มาลาบาล
ตำแหน่ง พงส.
มือถือ
     
ร.ต.ท.อิทธิพัทธ์ เชื้อคำฮด
ตำแหน่ง พงส.
มือถือ
     
                 
                 
             
                 
                 
               
                 
                 
                 
   
ร.ต.ต.เจตติศักดิ์ มหาวงศ์
ตำแหน่ง รอง สว.สส.
มือถือ
   
ร.ต.ต.เสรี จันทะไพร
ตำแหน่ง รอง สวป.
มือถือ
     
                 
 
             
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
     
ร.ต.ต.ทิวา ธงชัย
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ
     
ร.ต.ต.ทวีศิลป์ จันทร์แดง
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ
     
                 
                 
                 
           
   
                 
 
             
 
             
                 
 
             
 
 
ร.ต.ต.บุญโฮม ชาแท่น
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ
     
ร.ต.ต.คึกฤทธิ์ วรชิน
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ
     
 
             
 
             
 
             
 
             
               
               
                 
                 
                 
     
ร.ต.ต.มนตรี บุญตระวงศ์
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ
     
ร.ต.ต.สำรวย ศรีแก้วเลิศ
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
ร.ต.ต.สุนทร พันธุ์ธรรม
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ
     
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อินาลา
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                   
                   
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045