ข้อมูลร้านอาหาร
       
               
                             
       
ร้านแจ้แขกโภชนา (เนื้อย่างเกาหลี)
       ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 ถนนปลาปาก-บ้านวังยาง (หลังที่ว่าการอำเภอ)
                   ต.ปลาปากอ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร. 087-8591092
       
               
               
           
               
               
       
   
               
               
       
ร้านรวงข้าวเนื้อย่าง (บุฟเฟ่)
       ที่ตั้ง  :  หมู่ 1 ถนนปลาปาก-กุรุคุ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                 จ.นครพนม  โทร.024-589127,086-8608237
 
   
         
   
               
 
           
               
               
               
 
     
   
         
   
       
ร้าน ป. (เนื้อย่างเกาหลี)
       ที่ตั้ง  :  หมู่ 1 ถนนปลาปาก-กุรุคุ (เยื้อง รพ.ปลาปาก) ต.ปลาปาก
                  อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 
   
               
               
               
               
               
         
   
               
 
           
 
   
ร้านไพลิน (เนื้อย่างเกาหลี)
       ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 ถนนปลาปาก-บ้านกอก ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                    จ.นครพนม
       
               
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
   
ร้านน้องบอน
         ที่ตั้ง  :  หมู่ 1  ถนนนิติบูรณะ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                      จ.นครพนม
       
 
           
 
           
 
           
               
               
               
               
 
   
           
 
  
   
ร้านหลินโภชนา(ลาบ-ก้อย)
         ที่ตั้ง  :  หมู่ 2  ถนนแสงเจริญ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                      จ.นครพนม โทร. 042-589089
       
 
  
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
   
ร้านครัวริมทุ่ง
         ที่ตั้ง  :  หมู่ 1 ซอยหลักเมือง 1 ถนนปลาปาก-กุรุคุ ต.ปลาปาก
                       อ.ปลาปาก จ.นครพนม
       
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
                             
 
                         
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045