ข้อมูลที่พัก / โรงแรม
       
               
                             
       
โมเดิร์นรีสอร์ท
           ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุ (หลัง ธกส.) ต.ปลาปาก
                        อ.ปลาปาก จ.นครพนม
       
               
               
           
               
               
       
   
               
               
       
อิสานรีสอร์ท
           ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 ถนนปลาปาก-หนองฮี ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                      จ.นครพนม
 
   
         
   
               
 
           
               
               
               
 
     
   
       
ต้นกุงรีสอร์ท
        ที่ตั้ง  :  196 หมู่ 2 ถนนปลาปาก-บ้านวังยาง ต.ปลาปาก
                    อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร. 084-7855913
 
   
         
   
               
               
               
               
               
         
   
               
 
   
ปลาปากรีสอร์ท
           ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 ถนนปลาปาก-กุรุคุ (ตรงข้ามกองร้อย อส.)
                     ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
       
 
           
               
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
                         
 
                         
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045