ข้อมูลศาสนสถาน
       
               
                             
       
วัดธาตุมหาชัย
            ที่ตั้ง  :  196/2 หมู่ 2 ถนนสายบ้านโนนชมภู-ปลาปาก
                        บ้านมหาชัย ต.มหาชัย   อ.ปลาปาก จ.นครพนม
       
               
               
           
               
               
       
   
               
               
       
วัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม)
                  ที่ตั้ง  :  ถนนสายบ้านมหาชัย-ปลาปาก ต.มหาชัย
                              อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 
   
         
   
               
 
           
               
               
               
 
     
   
         
   
       
วัดคณิศรธรรมิการาม
                           ที่ตั้ง  :  หมูที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                                       จ.นครพนม
 
   
               
               
               
               
               
         
   
               
 
           
 
                         
                             
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045