งานสอบสวน
       
               
                             
       
ชื่อ
ตำแหน่ง
มือถือ
       
               
               
           
               
               
       
   
       
ชื่อ ร.ต.ท.สมัย อุปะ
ตำแหน่ง พงส.
มือถือ
ชื่อ ร.ต.ท.จรัล มาลาบาล
ตำแหน่ง พงส.
มือถือ 087-8591092
       
               
         
   
         
   
               
 
           
               
       
ชื่อ ร.ต.ท.อิทธิพัทธ์ เชื้อคำฮด
ตำแหน่ง พงส.
มือถือ
ชื่อ
ตำแหน่ง
มือถือ
       
               
 
     
   
         
   
         
   
               
               
       
               :: เสมียนคดี >>>
       
       
ชื่อ ด.ต.พิทักษ์ ภูผาสิทธิ์
ตำแหน่ง ผบ.หม (ป.)
มือถือ
ชื่อ ส.ต.อ.มนตรี อาจวิชัย
ตำแหน่ง ผบ.หม (ป.)
มือถือ
       
               
         
   
               
 
           
 
           
               
 
   
               :: เสมียนประจำวัน >>>
       
 
   
ชื่อ ร.ต.ต.มนตรี บุญตระวงศ์
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ 086-2457292
ชื่อ ด.ต.ชายแดน ยาเกิ้น
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.)
มือถือ 087-2216079
       
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
   
ชื่อ
ตำแหน่ง
มือถือ
ชื่อ
ตำแหน่ง
มือถือ
       
 
           
 
           
               
               
               
               
 
   
             
 
  
             
 
  
                         
 
                         
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045