ประวัติผู้กำกับการ
     
             
                             
       
                 
       
     พ.ต.อ.ประสิทธิ์ จำปาทุม เกิดวันที่ 9 เม.ย. พ.ศ.2508 ที่บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ที่ 1
   
         
ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
     
     
     ที่อยู่ปัจจุบัน  191/298 หมู่ที่ 11 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   
           
   
           
  การศึกษา
         
         
รปบ.(ตร.) รร.นายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
   
           
หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 63 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
   
           
์              
   
           
   
           
  การรับราชการ
         
           
ปี พ.ศ.2528 แต่งตั้งเป็น นรต.ที่ บก.รร.นรต.อ.สามพราน จ.นครปฐม
   
 
       
1 ก.พ.2532 ดำรงตำแหน่งรอง สวส.สภ.อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
   
           
16 มี.ค.2534 ดำรงตำแหน่งรอง สว.สส.สภ.อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
   
           
1 ก.ย.2537 ดำรงตำแหน่งรอง สวป.สภ.อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
   
           
16 มิ.ย.2540 ดำรงตำแหน่ง สวป.สภ.อ.สมเด็จ จ.กาฬสินสินธุ์
   
 
       
16 พ.ย.2543 ดำรงตำแหน่ง สวป.สภ.อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
   
           
13 ก.พ.2547 ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.(ป.) สภ.อ.ยางตลาด จ.กาฬสินสินธุ์
   
           
1 พ.ย.2548 ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.(ป.) สภ.อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
   
           
20 พ.ย.2550 ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.(ป.) สภ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินสินธุ์
   
           
16 ม.ค.2551 ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.สส.สภ.สามชัย จ.กาฬสินสินธุ์
   
           
10 ก.พ.2554 ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.ปลาปาก จ.นครพนม
   
           
   
           
   
           
   
             
   
 
         
   
 
                         
                             
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045