ทำเนียบ อ.ตร. - ผบ.ตร. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
       
               
                 
       
22.พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
อ.ตร. : พ.ศ.2534-2537
23.พลตำรวจเอก ประทิน สินติประภพ
อ.ตร. : พ.ศ.2537-2537
24.พลตำรวจเอก พจน์ บุณยะจินดา
อ.ตร. : พ.ศ.2537-2540
       
               
               
           
               
               
       
   
               
               
       
25.พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
อ.ตร. : พ.ศ.2540-2541
ผบ.ตร. : พ.ศ.2541-2543
26.พลตำรวจเอก พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์
ผบ.ตร. : พ.ศ.2543-2544
27.พลตำรวจเอก สันต์ ศรุตานนท์
ผบ.ตร. : พ.ศ.2544-2547
 
   
         
   
               
 
           
               
               
               
 
     
   
         
   
       
28.พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
ผบ.ตร. : พ.ศ.2547-2550
29.พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
ผบ.ตร. : พ.ศ.2550-2551
30.พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ผบ.ตร. : พ.ศ.2551-2553
 
   
               
               
               
               
               
         
   
               
 
           
 
   
31.พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ผบ.ตร. : พ.ศ.2553-2554
32.พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
ผบ.ตร. : พ.ศ.2554-2555
33.พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว
ผบ.ตร. : พ.ศ.2555-ปัจจุบัน
       
               
             
               
               
               
               
               
               
                     
                       
                             
                             
                             
                             
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045