งานจราจร
       
               
       
                   
       
ชื่อ พ.ต.ท.สมาน กิจสมพงษ์
ตำแหน่ง รอง ผกก.ป.
มือถือ
       
               
               
           
               
               
       
   
       
ชื่อ พ.ต.ต.จิรยุทธ อรุณมาศ
ตำแหน่ง สวป.
มือถือ
       
               
         
   
         
   
               
 
           
               
       
ชื่อ ร.ต.ต.ทิวา ธงชัย
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ
ชื่อ ด.ต.ประจวบ อินาลา
ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.)
มือถือ
       
               
             
               
               
               
               
       
ชื่อ ด.ต.สุปัน ภูคงน้ำ
ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.)
มือถือ
ชื่อ
ตำแหน่ง
มือถือ
       
               
               
               
               
               
               
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045