ผู้บังคับบัญชา สภ.ปลาปาก
   
       
       
   
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ จำปาทุม
ตำแหน่ง ผู้กำกับการ
มือถือ :  
   
       
       
   
       
       
     
       
       
       
   
พ.ต.ท.สมาน กิจสมพงษ์
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
มือถือ :
   
พ.ต.ท.อภิรัตน์ สุขศรี
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
มือถือ : 
     
                 
 
             
                 
                 
                 
 
             
                 
                 
                 
     
พ.ต.ท.ณัฐชัญพงศ์  พ่วงกระสินธ์
ตำแหน่ง สารวัตรธุรการ
มือถือ : 085-2459284 
     
พ.ต.ต.ศรีบุญเรือง  ศรีนอม
ตำแหน่ง สารวัตรสืบสวนสอบสวน
มือถือ :  
     
                 
                 
                 
           
   
                 
 
             
 
             
                 
 
             
 
 
พ.ต.ต.จิรยุทธ อรุณมาศ
ตำแหน่ง สารวัตรป้องกันปราบปราม
มือถือ :  
     
ร.ต.อ.ประเสริฐ แก้วเคน
ตำแหน่ง รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน
มือถือ :
     
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
     
ร.ต.ท.บุญส่ง แพงแก้ว
ตำแหน่ง รอง สวป.
 มือถือ
     
ร.ต.ท.เผชิญ หวานวาจา
ตำแหน่ง รอง สว.สส.
 
     
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
     
ร.ต.ท.หอมหวล พลซา
ตำแหน่ง รอง สวป.
     
ร.ต.ท.สมัย อุปะ
ตำแหน่ง พงส.
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                   
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045