งานป้องกันปราบปราม
       
               
                             
       
ชื่อ พ.ต.ท.สมาน กิจสมพงษ์
ตำแหน่ง รอง ผกก.ป.
มือถือ
       
               
               
           
               
               
       
   
       
ชื่อ พ.ต.ต.จิรยุทธ อรุณมาศ
ตำแหน่ง สวป.
มือถือ
       
               
         
   
         
   
               
 
           
               
       
               :: ร้อยเวร 20  >>>
       
       
ชื่อ ร.ต.ท.บุญส่ง แพงแก้ว
ตำแหน่ง รอง สวป.
มือถือ
ชื่อ ร.ต.ท.หอมหวล พลซา
ตำแหน่ง รอง สวป.
มือถือ
       
 
     
   
         
   
         
   
               
               
               
       
ชื่อ ร.ต.ต.เสรี จันทะไพร
ตำแหน่ง รอง สวป.
มือถือ
ชื่อ
ตำแหน่ง
มือถือ
       
               
         
   
               
 
           
 
           
               
 
   
               :: สายตรวจรถยนต์  >>>
       
 
   
ชื่อ ร.ต.ต.ทวีศิลป์ จันทร์แดง
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ
ชื่อ ร.ต.ต.บุญโฮม ชาแท่น
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ
       
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
   
ชื่อ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อินาลา
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)
มือถือ
ชื่อ ด.ต.วุฒิชาญ ข่าขันมะลี
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.)
มือถือ
       
 
           
 
           
               
               
               
               
 
   
   
ชื่อ ด.ต.สุเมธ หงษ์จันดา
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.)
มือถือ
ชื่อ ด.ต.แสวง จอกทอง
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.)
มือถือ
       
 
  
           
 
  
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
   
ชื่อ ด.ต.ทรงศักดิ์ พานอุป
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.)
มือถือ
ชื่อ
ตำแหน่ง
มือถือ
       
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045