ข้อมูลอู่ซ่อมรถ
       
               
                             
       
ทวีศักดิ์การช่าง
                     ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 ซอยอุดมสุข ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                                 จ. นครพนม
       
               
               
           
               
               
       
   
               
                             
       
ปลาปากมอเตอร์
                        ที่ตั้ง  :  หมู่ 1 ถนนนิติบูรณะ ต.ปลาปาก
                                    อ.ปลาปาก จ. นครพนม
 
   
         
   
               
 
           
               
               
               
 
     
   
                       
   
       
สนานยานยนต์
             ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 (ตรงข้ามวัดคณิศรธรรมิการาม) ต.ปลาปาก
                         อ.ปลาปาก จ. นครพนม
 
   
               
               
               
               
               
         
   
               
 
                         
 
   
เสนอบริการ
           ที่ตั้ง  :  หมู่ 2 ถนนปลาปาก-บ้านกอก (ตรงข้ามตลาดสดใหม่)
                       ต.ปลาปาก  อ.ปลาปาก จ. นครพนม
       
               
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
                         
 
   
เนาว์การช่าง
            ที่ตั้ง  :  หมู่ 16 บ้านหนองบัว ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
                       จ. นครพนม  โทร. 042-589198
       
 
           
 
           
 
           
               
               
               
               
 
   
                         
 
  
                         
http://www.nakhonphanom.police.go.th/plapak    ::    จัดทำโดย  ด.ต.วิชัย  มีพูน 
สถานีตำรวจภูธรปลาปาก เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4816   ::   โทร.0-4258-9045, แฟ็กซ์ 0-4258-9045